Το 2013, το Ίδρυμα KenGen και το Better Globe Foresty ξεκίνησαν ένα σχέδιο δενδροφύτευσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις ξηρές και ημιάνυδρες περιοχές της Κένυας, ειδικά στην περιοχή Seven Forks. Το σχέδιο σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τα σχολεία να πάρουν μέρος σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, εκμεταλλευόμενα μικρά δάση και φυτείες δέντρων, μία […]