Τον περασμένο χρόνο (στις 2 Νοεμβρίου), το Better Globe Forestry φιλοξένησε…