Δεν αποτελεί νέο το ότι τα δέντρα συνεισφέρουν στην μείωση της απειλής για το κλίμα. Ήδη από την αναφορά του IPCC το 2018, δηλώθηκε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο εκτάρια επιπρόσθετων δασικών εκτάσεων θα απαιτούνταν. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισεκατομμύρια γήπεδα ποδοσφαίρου με δάση, ή μια περιοχή ίση με την έκταση των ΗΠΑ. Όμως σύμφωνα […]

Στις 22 Φεβρουαρίου του, η Better Globe Forestry (BGF) υποδέχθηκε στις φυτείες στο Kiambere με υπερηφάνεια μια VIP αντιπροσωπεία, με επι κεφαλής τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Δασών κύριο Keriako Tobiko. Παρόντες ήταν επίσης ο Dr. Jane Njuguna, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Κένυας (KEFRI) και άλλοι ηγέτες και ερευνητές του KEFRI, προσωπικότητες από την […]