Αγοράστε δέντρα και πακέτα δωρεών

Μηνιαίες αποταμιεύσεις – ξεκινώντας από την πρώτη του επόμενου μήνα

Ο αριθμός των δέντρων και των πακέτων δωρεών που εισάγετε παρακάτω είναι ο αριθμός που θα αγοράζετε κάθε μήνα, ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα και μετά. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εξοικονόμηση οποιαδήποτε στιγμή, από το λογαριασμό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1 πακέτο δωρεάς + 10 δέντρα. Αυτό συνάδει με την προσφορά μας που θα σας δώσει την πιο κερδοφόρα τιμή ανά δέντρο. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη της τακτικής αποταμίευσης.

Εφάπαξ αγορά - τι αγοράζετε σήμερα

Ο αριθμός των δέντρων και των πακέτων δωρεών που εισάγετε παρακάτω θα αγοραστεί στο όνομά σας όταν ολοκληρώσετε αυτήν την αγορά.