Μη κατηγοριοποιημένο

Δεν αποτελεί νέο το ότι τα δέντρα συνεισφέρουν στην μείωση της απειλής για το κλίμα. Ήδη από την αναφορά του IPCC το 2018, δηλώθηκε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο εκτάρια επιπρόσθετων δασικών εκτάσεων θα απαιτούνταν. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισεκατομμύρια γήπεδα ποδοσφαίρου με δάση, ή μια περιοχή ίση με την έκταση των ΗΠΑ. Όμως σύμφωνα […]

Η ιστοσελίδα Visual Capitalist μάζεψε στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του ανθρώπου στο δάσος, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σήμερα, το δάσος καλύπτει το 30% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά κόβουμε ταχύτερα από ότι φυτεύουμε. Στην Αφρική, κόβονται 28 δένδρα για κάθε ένα που φυτεύεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 1900 υπήρχαν περίπου 50 εκατομμύρια τετραγωνικά […]