Αυτή είναι μια σειρά από φωτογραφίες που δείχνουν τον κύκλο ζωής του δέντρου Mukau, από τον σπόρο στο φυτό. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τους πελάτες του Better Globe κατά τη διάρκεια διαφόρων επισκέψεων στην φυτεία Kiambere, στην Κένυα.

Fruits collected from the Mukau tree. 180629
Συλλεγμένοι καρποί από το δέντρο Mukau. 180629
One of our employees, Philomena Wayua, removes the pulp from the Mukau fruit to bring out the hard nut. The nut is then dried. 170704
Μία από τις εργαζόμενες μας, η Philomena Wayua, αφαιρεί τη σάρκα από το φρούτο Mukau για να βγάλει στο σκληρό κουκούτσι. Ο καρπός έπειτα αποξηραίνεται.170704
Detail image of the removal of the pulp. 170704
Λεπτομερής φωτογραφία αφαίρεσης της σάρκας. 170704
Close up of the Mukau nut immediately after the pulp has been removed. 170704
Κοντινό σε κουκούτσια Mukau αμέσως μετά την αφαίρεση της σάρκας. 170704
The dried Makau nut. 180629
Αποξηραμένες καρπός Makau . 180629
A machete and a club is used to crack the nut. 170704
Απαιτείται η χρήση ματσέτας και ρόπαλου για να σπάσει ο καρπός. 170704
In the nut there is one or a few seeds. These are gently scratched with a razor blade to help the seed absorb moisture and begin to grow. 170704
Στο κουκούτσι υπάρχει ένας ή λίγοι σπόροι. Χαράσσονται απαλά με λεπίδα ξυραφιού για να βοηθήσουν τους σπόρους να απορροφήσουν υγρασία και να αρχίσουν να μεγαλώνουν. 170704
Close-up of the inner nut that is revealed with a razor blade to facilitate sprouting. 180629
Κοντινό στον εσωτερικό καρπό που χαράσσεται απαλά με ένα ξυραφάκι για να διευκολυνθεί η βλάστηση του. 180629
Inner nut is planted in plastic bag with soil, which is then placed in the nursery. 170704
Ο εσωτερικός καρπός φυτεύεται σε πλαστική σακούλα με χώμα, η οποία στη συνέχεια τοποθετείται στο φυτώριο. 170704
The Mukau seeds have just been planted in the bags full of soil and nutrition. 170704
Οι σπόροι Mukau μόλις φυτεύτηκαν σε σακούλες γεμάτες χώμα και θρεπτικά στοιχεία. 170704
Close-up of a Mukau shot that has just sprouted. 170704
Κοντινό σε σπόρο Mukau που μόλις βλάστησε. 170704
The inner nut then grows into a small seedling. 170704
Ο εσωτερικός καρπός γίνεται ένα μικρό δενδρύλλιο. 170704
All the seedlings grow in the nursery until it is time for them to be planted out on the plantation or with a farmer. 170704
Όλα τα δενδρύλλια μεγαλώνουν στο φυτώριο έως ότου να είναι είναι καιρός να μεταφερθούν στη φυτεία ή στη γη ενός αγρότη.170704
An employee is watering the seedlings that are going out on the plantation during the next rainy season.180628
Ένας εργαζόμενος ποτίζει τα δενδρύλλια που θα μεταφερθούν στη φυτεία κατά τη διάρκεια της επόμενης εποχής των βροχών.180628
Anna, one of our customers with a seedling ready to be planted. 180629
Η Anna, μία από τις πελάτισσες μας, με ένα δενδρύλλιο έτοιμο να φυτευτεί 180629
A seedling is planted out on the plantation. 150204
Ένα δενδρύλλιο φυτεύεται στην φυτεία. 150204
During the first year after planting, the trees are watered many times by hand. 150204
Κατά το πρώτο έτος μετά τη φύτευση, τα δέντρα ποτίζονται πολλές φορές με το χέρι. 150204
A 20 year old Mukau tree.
Ένα δέντρο Mukau 20 ετών

Σχετικά άρθρα


Ξεκινήστε να εξοικονομείτε σε δέντρα ή κρατήστε μια θέση σε ένα webinar

Αν θέλετε επίσης να πάρετε και εσείς μέρος, να κάνετε καλό, συμβάλλετε σε έναν καλύτερο κόσμο και να διαχειριστείτε τις αποταμιεύσεις σας με ηθικό, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο τρόπο χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Παρακαλούμε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ στην ιστοσελίδα, εάν έχετε άλλες ερωτήσεις. Έχουμε μια σελίδα Συχνών ερωτήσεων με τις 50 πιο συχνές ερωτήσεις και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@betterglobe.com.

Απάντηση

Χωρίς σχόλια