Ένα από τα πρώτα μέρη που επισκέφθηκαν οι πελάτες και πρεσβευτές μας στην Ουγκάντα ήταν το σχολείο του Ισημερινού. Η κατασκευή του σχολείου άρχισε το 2009 και σήμερα διοικείται από τη φιλανθρωπική οργάνωση (ΜΚΟ) Child Africa, η οποία έχει στενή συνεργασία με το Better Globe.

Μια συναρπαστική λεπτομέρεια στις στολές του σχολείου είναι το κίτρινο σύμβολο σε σχήμα γραφήματος, το οποίο αντιπροσωπεύει ότι η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της, αλλά με προσπάθεια πάντα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.

Anna, daughter of one of our customers, with the children from Child Africa's schools at the equator. 180703
Η Άννα, κόρη ενός από τους πελάτες μας, με τα παιδιά από τα σχολεία του Child Africa στον ισημερινό. 180703
One of our customers, Einar, receives a gift in form of a cuddly hen, from his sponsor child's mother. 180703
Ένας από τους πελάτες μας, o Einar, λαμβάνει ένα δώρο με τη μορφή μιας χαριτωμένης κότας, από τη μητέρα του παιδιού, το οποίο χορηγεί. 180703
On the way to school everyone walked in procession. 180703
Στο δρόμο για το σχολείο όλοι περπάτησαν σε πομπή. 180703
The youngest children are singing for the guests, 180703
Τα μικρότερα παιδιά τραγουδούν για τους καλεσμένους. 180703
On the way to the school by the equator
Στο δρόμο για το σχολείο
Johan from Stockholm with the children from the Equator-school.
Ο Johan, από τη Στοκχόλμη, με παιδιά από το σχολείο του Ισημερινού.
Malin and Elisabeth are standing right on the equator, literally.
Η Malin και η Elisabeth στέκονται πάνω στον ισημερινό, κυριολεκτικά.

Save some of your money in trees and help reduce poverty

We invite you to make a difference in East Africa and contribute to a better world. Your trees will be managed in an ethical, sustainable, and long-term way. Click on the link to our shop and make a socially responsible purchase today. With us, it is profitable to help others.

Απάντηση

Χωρίς σχόλια