Δεν αποτελεί νέο το ότι τα δέντρα συνεισφέρουν στην μείωση της απειλής για το κλίμα. Ήδη από την αναφορά του IPCC το 2018, δηλώθηκε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο εκτάρια επιπρόσθετων δασικών εκτάσεων θα απαιτούνταν. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισεκατομμύρια γήπεδα ποδοσφαίρου με δάση, ή μια περιοχή ίση με την έκταση των ΗΠΑ.

Όμως σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ‘Science’στις 5 Ιουλίου, είναι πιθανό. Οι ερευνητές στη μελέτη ανέλυσαν πάνω από 80,000 δορυφορικές φωτογραφίες για να μπορέσουν να αξιολογήσουν ρεαλιστικά πού θα μπορούσαν να γίνουν φυτεύσεις δέντρων και πού όχι. Επίσης, απέκλεισαν όλες τις μη κατάλληλε εκτάσεις, όπως πόλεις, αγροκτήματα και άλλα μέρη όπου η καλλιέργεια δασών δεν αποτελεί επιλογή.

Το συμπέρασμα τους ήταν ότι πάνω από 900 εκατομμύρια εκτάρια δάσους θα μπορούσαν να φυτευθούν ανά τον κόσμο, χωρίς να καταπατηθούν αγροτικές περιοχές ή πόλεις. Αν φυτεύονταν δέντρα σε αυτές τις περιοχές θα απορροφούσαν 250 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό θα αντιστοιχούσε πέντε φορές στις συνολικές εκπομπές για το 2018, που ήταν οι μεγαλύτερες έως τώρα.

“Η ιδέα είναι ότι η φύτευση δασών είναι πολύ πιο αποτελεσματική από όσο θεωρούσαμε παλαιότερα. Είναι επίσης μια από τις καλύτερες και φθηνότερες λύσεις στην κλιματική κρίση, η οποία δεν απαιτεί καν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών », λέει ο Thomas Crowther, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Στην Better Globe προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, κυρίως με τη φύτευση δέντρων στην ξηρή ημι-έρημο. Το κάνουμε αυτό σε περιοχές που δεν χρησιμοποιούνται για τη γεωργία ή την παραγωγή τροφίμων. Εκτιμούμε ότι κάθε ένα από τα δέντρα μας, κατά μέσο όρο, δεσμεύει 500 κιλά διοξειδίου του άνθρακα για μια περίοδο 20 ετών. Με την μηνιαία σου συνδρομή στα πακέτα δωρεών μας, συμβάλλεις σημαντικά, με αντισταθμίσεις άνθρακα που πραγματικά βοηθούν στη μείωση των εκπομπών.

Συνέχισε την ανάγνωση με τα ακόλουθα άρθρα:


Save some of your money in trees and help reduce poverty

We invite you to make a difference in East Africa and contribute to a better world. Your trees will be managed in an ethical, sustainable, and long-term way. Click on the link to our shop and make a socially responsible purchase today. With us, it is profitable to help others.

Απάντηση

Χωρίς σχόλια