Το 2017, το Better Globe βοήθησε να χρηματοδοτηθεί η αγορά ενός κτιρίου το οποίο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, λειτουργούσε ως σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άνοιξε τις πύλες του φέτος, μετά την ανακαίνιση.

Μέρος των χρημάτων από τα πακέτα δωρεών πηγαίνει σε αυτό που αποκαλούμε σχολικές δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση ανακαίνισης, κατασκευής και αγοράς σχολικών κτιρίων. Πέρυσι, ένα σχολείο που ανήκε σε άλλον οργανισμό χρεοκόπησε.

Το Better Globe δάνεισε τα χρήματα που χρειάστηκαν για την αγορά του κτιρίου το 2017, στον φιλανθρωπικό οργανισμό Child Africa (ΜΚΟ). Μετά από μερικές ανακαινίσεις, το σχολείο θα μπορούσε να ανοίξει την άνοιξη του 2018 υπό την διεύθυνση του Better Globe. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εμείς δεν αναλαμβάνουμε τη λειτουργία κανενός σχολείου, καθώς είμαστε δασική εταιρεία. Διαβάστε περισσότερα για τη συμβολή μας στην εκπαίδευση σε αυτήν την σελίδα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένες φωτογραφίες:

Acquired equipment for the teaching of natural science subjects.
Εξοπλισμός για τη διδασκαλία μαθημάτων φυσικών επιστημών.
The first class at the school.
Το πρώτο μάθημα στο σχολείο.
The new school building in Kabale, Uganda
Το νέο σχολικό κτίσμα στην περιοχή Kabale, Ουγκάντα
Archive image: The school building before the renovation, 170713
Εικόνα αρχείου: το σχολείο πριν την ανακαίνιση, 170713
Archive image: The heights of Kabale where the schools are located, 170713
Εικόνα αρχείου: οι λόφοι στο Kabale όπου βρίσκονται τα σχολεία, 170713
Even in Uganda, water tanks are set up to collect rainwater.
Ακόμη και στην Ουγκάντα, υπάρχουν δεξαμενές για να συλλέγουν το βρόχινο νερό.
Julie Solberg, CEO of NGO Child Africa with Babrah, one of organization's previous students
Η Julie Solberg, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΚΟ Child Africa, με τη Babrah, μία από τις απόφοιτους του Ιδρύματος.
The headmaster of the new school.
Ο διευθυντής του καινούριου σχολείου.
The Scandinavian Better Globe customers got a warm welcome.
Οι Σκανδιναβοί πελάτες του Better Globe έλαβαν θερμή υποδοχή.

Save some of your money in trees and help reduce poverty

We invite you to make a difference in East Africa and contribute to a better world. Your trees will be managed in an ethical, sustainable, and long-term way. Click on the link to our shop and make a socially responsible purchase today. With us, it is profitable to help others.

Απάντηση

Χωρίς σχόλια